Thông báo

Thông tin tuyển sinh - Năm 2020

Căn cứ vào Kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020; Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên thông báo tuyển sinh như…